Svenskt Biografiskt IndexSvenskt Biografiskt Index (SBI), en sammanställning av diverse olika små biografiska register. Ett träd motsvarar register från en specifik källa.

Då SBI innehåller register från olika källor uppdelade i separat sökbara träd kan en person eller ett namn förekomma flera gånger. Om du vill veta mer om en viss person i SBI, titta i källan!

Kontakt

email imageOm du har frågor eller kommentarer om innehållet på denna webbsida, kontakta oss. Vi ser fram emot att få höra ifrån dig.

Sök