Svenskt Biografiskt IndexSvenskt Biografiskt Index (SBI), en sammanställning av diverse olika små biografiska register. Ett träd motsvarar ett register från en specifik källa.

Då SBI innehåller register från olika källor uppdelade i separat sökbara träd kan en person eller ett namn förekomma flera gånger. Om du vill veta mer om en viss person i SBI, titta i källan.

Kontakt

email imageOm du har frågor eller kommentarer om innehållet på denna webbsida, kontakta oss. Vi ser fram emot att få höra ifrån dig.

Sök