Svenskt Biografiskt Index

Databasstatistik


Träd:  

 Beskrivning   Kvantitet 
Totalt antal individer 2,912  
- varav manliga 2,359 (81.01%)  
- varav kvinnliga 553 (18.99%)  
- varav av okänt kön 0 (0%)  
- varav levande 0  
Antal familjer 89  
Antal unika efternamn 1,309  
Totalt antal Foton 0  
Totalt antal Foto-dokument 0  
Totalt antal Gravstenar 0  
Totalt antal Text-dokument 0  
Totalt antal Ljudinspelningar 0  
Totalt antal Video 0  
Totalt antal källor 402  
Medellivslängd1 79 år, 69 dagar  
Tidigaste födelse (Erik Andersson 31 Dec 1811  

 Största livslängd1   Ålder 
Ragnhild Eriksson 106 år 90 dagar  
Piroska Eriksson 105 år 78 dagar  
Klara Kvitvaer 103 år 154 dagar  
Gert Jansson 102 år 349 dagar  
Anna Andersson 102 år 230 dagar  
Anna-Lisa Ericsson 101 år 287 dagar  
Sonja Kanold 101 år 279 dagar  
Sara Janson 101 år 214 dagar  
Maj Sjöblom 101 år 17 dagar  
Maja Gustavsson 100 år 276 dagar  


1 Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga.